System/Projekt

Specma Hydraulikhuset projekterar och konstruerar hydraulikanläggningar för en mängd olika ändamål, allt från enkla aggregat med enstaka cylindrar till avancerade anläggningar för ett flertal funktioner med fristående hus för hydraulik, el och styrning.

Vi är noga med att se kundens önskemål och dimensionerar komponenterna och funktionerna efter det aktuella behovet. Vi konstruerar och tillverkar även egna unika komponenter om så krävs.

Vi bygger och funktionstestar hydrauliken i egen regi för att kunna säkerställa kvalité och att Era behov blir tillgodosedda.