Specma Hydraulikhuset

Hydraulik från 1969 till nu

Info hämtad från gamla hemsidan från menyn Sites

Fyll på med mer bakgrund.

Hydraulikhuset i Göteborg är gamla Boddyhydraulik.
Hydraulikhusets avdelning i Kungsbacka är gamla Kungshydraulik.
Hydraulikhusets kontor i Falkenberg är gamla Hydrauliktjänst