Specma Group Worldwide

Specma i världen

En allt bredare marknadsnärvaro

Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår närvaro i världen och driver idag ett flertal bolag som servar våra kunder med specialkompetens på den globala marknaden.

Specma Finland

Specma OY förser marknaden i främst Finland, Baltikum och Ryssland med lednings- och hydrauliksystem. Bolaget har också ett välutvecklat distributionsnät för ledningskomponenter till den finska marknaden.

Specma Kina

Vår moderna verkstad i Shanghai förser i nära samarbete med våra globala och asiatiska kunder den asiatiska marknaden med lösningar för hydraulik. Via vår enhet i Shanghai bedriver vi även ett aktivt, lokalt inköpsarbete

Specma Brasilien

Specma Do Brasil förser i nära samarbete med våra globala kunder den sydamerikanska marknaden med lösningar för hydraulik via vår enhet i Curitiba.

Specma USA

Specma Hydraulic US Inc. förser i nära samarbete med våra globala kunder den nordamerikanska marknaden med lösningar för hydraulik via vår enhet i Selma.

Specma Polen

Vår nya moderna fabriksenhet i Polen förser våra Europeiska kunder med lösningar för hydraulik.

Specma Wiro AB

Specma Wiro AB skräddarsyr ledningssystem för vätskor och gaser där stora krav ställs på tålighet, säkerhet och hygien. Företaget utvecklar och tillverkar bland annat metallslang, PTFE-slang, högtrycksslang samt kompensatorer.